1. Właścicielem Serwisu www.meble-debowe.com (oraz serwisów występujących w ramach
  subdomen serwisu głównego) jest firma MEBLE DĄB Stanisław Engel (NIP: 772-00-17-
  966).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stanisław Engel, prowadzący działalność
  gospodarczą pod firmą MEBLE DĄB Stanisław Engel (adres wykonywania działalności:
  Hucisko Przybyszowskie 4 97-524 Kobiele Wielkie) zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
  a) zakupem produktów online Administratora
  b) otrzymaniem informacji na temat oferty Administratora np. drogą mailową lub system live
  chat
 4. W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez
  Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści,
  produktów i usług wymienionych w punkcie 3, takich jak np. imię i nazwisko, numer telefonu czy e-mail kontaktowy.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są
  one:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem,
  b)zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż
  jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym
  podmiotom, takim jak np.
   firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia umowy, certyfikatu szkoleniowego
  czy materiałów promocyjnych)
   firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online, takie jak kurs online)
   podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe,informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie usługi czy zamówionych treści)Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowychwymaganych przez przepisy prawa.
 7. Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
   obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
   dostarczyć Ci zamówione produkty
   móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
   komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)
 8. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: towarowa22@mebledab.com.pl. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na towarowa22@mebledab.com.pl.

 

Pliki cookies

 1. Serwis www.meble-debowe.com i jego subdomeny wykorzystuje pliki cookies, czyli
  informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy
  smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne)
  lub podmiotów trzecich.
 2. Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies
  trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej
  wizycie na serwisie).
 3. Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz
  poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie
  może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to
  zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach
  bądź preferencjach.
 5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do
  celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
   badania statystyk serwisu
   udostępnienia możliwości logowania i utrzymania Sesji, tj. uniknięcie konieczności
  ponownego logowania się
   rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
   badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów